Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
ศูนย์ (soon)
Siffra
um
หนึ่ง (neung)
Siffra
dois
สอง (song)
Siffra
três
สาม (sarm)
Siffra
quatro
สี่ (see)
Siffra
cinco
ห้า (ha)
Siffra
seis
หก (hok)
Siffra
sete
เจ็ด (jed)
Siffra
oito
แปด (pad)
Siffra
nove
เก้า (kao)
Siffra
dez
สิบ (sib)
Siffra
onze
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
doze
สิบสอง (sib-song)
Siffra
treze
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
quatorze
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
quinze
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
dezesseis
สิบหก (sib-hok)
Siffra
dezessete
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
dezoito
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
dezenove
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
vinte
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
trinta
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
quarenta
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
cinquenta
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
sessenta
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
setenta
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
oitenta
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
noventa
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
cem
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
milhão/milhões
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
bilhão/bilhões
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Você aceita ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... cartões de crédito?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
... cartões de débito?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
... dinheiro em espécie?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
... cheque?
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
Eu gostaria de trocar dinheiro.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Digite sua senha.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Sacar dinheiro
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
Cancelar
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
Selecionar quantia
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Você quer o recibo?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget