Spanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
cero
Siffra
um
uno
Siffra
dois
dos
Siffra
três
tres
Siffra
quatro
cuatro
Siffra
cinco
cinco
Siffra
seis
seis
Siffra
sete
siete
Siffra
oito
ocho
Siffra
nove
nueve
Siffra
dez
diez
Siffra
onze
once
Siffra
doze
doce
Siffra
treze
trece
Siffra
quatorze
catorce
Siffra
quinze
quince
Siffra
dezesseis
dieciseis
Siffra
dezessete
diecisiete
Siffra
dezoito
dieciocho
Siffra
dezenove
diecinueve
Siffra
vinte
veinte
Siffra
trinta
treinta
Siffra
quarenta
cuarenta
Siffra
cinquenta
cincuenta
Siffra
sessenta
sesenta
Siffra
setenta
setenta
Siffra
oitenta
ochenta
Siffra
noventa
noventa
Siffra
cem
cien
Siffra
milhão/milhões
millón
Siffra
bilhão/bilhões
billón
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Você aceita ___?
¿Aceptan _____?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... cartões de crédito?
... tarjetas de crédito?
betalningsmetod
... cartões de débito?
...tarjetas de débito?
betalningsmetod
... dinheiro em espécie?
...efectivo?
betalningsmetod
... cheque?
... cheques?
betalningsmetod
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Digite sua senha.
Introduzca el código PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Sacar dinheiro
Retirar dinero
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
Confirmar
Bekräfta ett val
Cancelar
Cancelar
Avbryt en handling
Selecionar quantia
Seleccionar cantidad
Välj hur stor summa du vill ta ut
Você quer o recibo?
¿Desea imprimir el recibo?
Få ett kvitto över uttaget