Nederländska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
nul
Siffra
um
één
Siffra
dois
twee
Siffra
três
drie
Siffra
quatro
vier
Siffra
cinco
vijf
Siffra
seis
zes
Siffra
sete
zeven
Siffra
oito
acht
Siffra
nove
negen
Siffra
dez
tien
Siffra
onze
elf
Siffra
doze
twaalf
Siffra
treze
dertien
Siffra
quatorze
veertien
Siffra
quinze
vijftien
Siffra
dezesseis
zestien
Siffra
dezessete
zeventien
Siffra
dezoito
achttien
Siffra
dezenove
negentien
Siffra
vinte
twintig
Siffra
trinta
dertig
Siffra
quarenta
veertig
Siffra
cinquenta
vijftig
Siffra
sessenta
zestig
Siffra
setenta
zeventig
Siffra
oitenta
tachtig
Siffra
noventa
negentig
Siffra
cem
honderd
Siffra
milhão/milhões
miljoen
Siffra
bilhão/bilhões
biljoen
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Você aceita ___?
Neemt u ___ aan?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... cartões de crédito?
... creditcards?
betalningsmetod
... cartões de débito?
... debitcards?
betalningsmetod
... dinheiro em espécie?
... contant?
betalningsmetod
... cheque?
... cheques?
betalningsmetod
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Ik wil graag wat geld wisselen.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Digite sua senha.
Toets uw pincode in.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Sacar dinheiro
Geld opnemen
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
Bevestigen
Bekräfta ett val
Cancelar
Annuleren
Avbryt en handling
Selecionar quantia
Bedrag kiezen
Välj hur stor summa du vill ta ut
Você quer o recibo?
Wilt u een bon?
Få ett kvitto över uttaget