Japanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
ゼロ
Siffra
um
Siffra
dois
Siffra
três
Siffra
quatro
Siffra
cinco
Siffra
seis
Siffra
sete
Siffra
oito
Siffra
nove
Siffra
dez
Siffra
onze
十一
Siffra
doze
十二
Siffra
treze
十三
Siffra
quatorze
十四
Siffra
quinze
十五
Siffra
dezesseis
十六
Siffra
dezessete
十七
Siffra
dezoito
十八
Siffra
dezenove
十九
Siffra
vinte
二十
Siffra
trinta
三十
Siffra
quarenta
四十
Siffra
cinquenta
五十
Siffra
sessenta
六十
Siffra
setenta
七十
Siffra
oitenta
八十
Siffra
noventa
九十
Siffra
cem
Siffra
milhão/milhões
Siffra
bilhão/bilhões
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Você aceita ___?
___は受け入れていますか?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... cartões de crédito?
...クレジットカード?
betalningsmetod
... cartões de débito?
...デビットカード?
betalningsmetod
... dinheiro em espécie?
...現金?
betalningsmetod
... cheque?
...チェック?
betalningsmetod
Eu gostaria de trocar dinheiro.
お金を両替したいです
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Digite sua senha.
パスワードを入力してください
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Sacar dinheiro
お金を引き出す
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
承認
Bekräfta ett val
Cancelar
キャンセル
Avbryt en handling
Selecionar quantia
金額を選択する
Välj hur stor summa du vill ta ut
Você quer o recibo?
レシートは必要ですか?
Få ett kvitto över uttaget