Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
um
uno
Siffra
dois
due
Siffra
três
tre
Siffra
quatro
quattro
Siffra
cinco
cinque
Siffra
seis
sei
Siffra
sete
sette
Siffra
oito
otto
Siffra
nove
nove
Siffra
dez
dieci
Siffra
onze
undici
Siffra
doze
dodici
Siffra
treze
tredici
Siffra
quatorze
quattordici
Siffra
quinze
quindici
Siffra
dezesseis
sedici
Siffra
dezessete
diciassette
Siffra
dezoito
diciotto
Siffra
dezenove
diciannove
Siffra
vinte
venti
Siffra
trinta
trenta
Siffra
quarenta
quaranta
Siffra
cinquenta
cinquanta
Siffra
sessenta
sessanta
Siffra
setenta
settanta
Siffra
oitenta
ottanta
Siffra
noventa
novanta
Siffra
cem
cento
Siffra
milhão/milhões
milione
Siffra
bilhão/bilhões
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Você aceita ___?
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... cartões de crédito?
... carte di credito?
betalningsmetod
... cartões de débito?
... carte di addebito?
betalningsmetod
... dinheiro em espécie?
... contante?
betalningsmetod
... cheque?
... assegni?
betalningsmetod
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Digite sua senha.
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Sacar dinheiro
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
Conferma
Bekräfta ett val
Cancelar
Cancella
Avbryt en handling
Selecionar quantia
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
Você quer o recibo?
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget