Franska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zéro
Siffra
um
un
Siffra
dois
deux
Siffra
três
trois
Siffra
quatro
quatre
Siffra
cinco
cinq
Siffra
seis
six
Siffra
sete
sept
Siffra
oito
huit
Siffra
nove
neuf
Siffra
dez
dix
Siffra
onze
onze
Siffra
doze
douze
Siffra
treze
treize
Siffra
quatorze
quatorze
Siffra
quinze
quinze
Siffra
dezesseis
seize
Siffra
dezessete
dix-sept
Siffra
dezoito
dix-huit
Siffra
dezenove
dix-neuf
Siffra
vinte
vingt
Siffra
trinta
trente
Siffra
quarenta
quarante
Siffra
cinquenta
cinquante
Siffra
sessenta
soixante
Siffra
setenta
soixante-dix
Siffra
oitenta
quatre-vingts
Siffra
noventa
quatre-vingt-dix
Siffra
cem
cent
Siffra
milhão/milhões
million
Siffra
bilhão/bilhões
milliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Você aceita ___?
Acceptez-vous __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... cartões de crédito?
... les cartes de crédit ?
betalningsmetod
... cartões de débito?
... les cartes à débit immédiat ?
betalningsmetod
... dinheiro em espécie?
... l'espèce ?
betalningsmetod
... cheque?
... les chèques ?
betalningsmetod
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Je voudrais échanger de l'argent.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Digite sua senha.
Composez votre code secret.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Sacar dinheiro
Retrait
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
Valider
Bekräfta ett val
Cancelar
Annuler
Avbryt en handling
Selecionar quantia
Choisir un montant
Välj hur stor summa du vill ta ut
Você quer o recibo?
Souhaitez-vous un reçu ?
Få ett kvitto över uttaget