Engelska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
um
one
Siffra
dois
two
Siffra
três
three
Siffra
quatro
four
Siffra
cinco
five
Siffra
seis
six
Siffra
sete
seven
Siffra
oito
eight
Siffra
nove
nine
Siffra
dez
ten
Siffra
onze
eleven
Siffra
doze
twelve
Siffra
treze
thirteen
Siffra
quatorze
fourteen
Siffra
quinze
fifteen
Siffra
dezesseis
sixteen
Siffra
dezessete
seventeen
Siffra
dezoito
eighteen
Siffra
dezenove
nineteen
Siffra
vinte
twenty
Siffra
trinta
thirty
Siffra
quarenta
forty
Siffra
cinquenta
fifty
Siffra
sessenta
sixty
Siffra
setenta
seventy
Siffra
oitenta
eighty
Siffra
noventa
ninety
Siffra
cem
hundred
Siffra
milhão/milhões
million
Siffra
bilhão/bilhões
billion
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Você aceita ___?
Do you accept ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... cartões de crédito?
... credit cards?
betalningsmetod
... cartões de débito?
... debit cards?
betalningsmetod
... dinheiro em espécie?
... cash?
betalningsmetod
... cheque?
... checks?
betalningsmetod
Eu gostaria de trocar dinheiro.
I would like to exchange some money.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Digite sua senha.
Enter your PIN code.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Sacar dinheiro
Withdraw money
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
Confirm
Bekräfta ett val
Cancelar
Cancel
Avbryt en handling
Selecionar quantia
Select amount
Välj hur stor summa du vill ta ut
Você quer o recibo?
Do you want a receipt?
Få ett kvitto över uttaget