Japanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
ゼロ
Siffra
jeden
Siffra
dwa
Siffra
trzy
Siffra
cztery
Siffra
pięć
Siffra
sześć
Siffra
siedem
Siffra
osiem
Siffra
dziewięć
Siffra
dziesięć
Siffra
jedenaście
十一
Siffra
dwanaście
十二
Siffra
trzynaście
十三
Siffra
czternaście
十四
Siffra
piętnaście
十五
Siffra
szesnaście
十六
Siffra
siedemnaście
十七
Siffra
osiemnaście
十八
Siffra
dziewiętnaście
十九
Siffra
dwadzieścia
二十
Siffra
trzydzieści
三十
Siffra
czterdzieści
四十
Siffra
pięćdziesiąt
五十
Siffra
sześćdziesiąt
六十
Siffra
siedemdziesiąt
七十
Siffra
osiemdziesiąt
八十
Siffra
dziewięćdziesiąt
九十
Siffra
sto
Siffra
milion
Siffra
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Czy można płacić ___?
___は受け入れていますか?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kartą kredytową?
...クレジットカード?
betalningsmetod
... kartą debetową?
...デビットカード?
betalningsmetod
... gotówką?
...現金?
betalningsmetod
... czekiem?
...チェック?
betalningsmetod
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
お金を両替したいです
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Podaj PIN.
パスワードを入力してください
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Wypłata gotówki
お金を引き出す
Alternativ då du vill ta ut pengar
Akceptuj
承認
Bekräfta ett val
Anuluj
キャンセル
Avbryt en handling
Wybierz kwotę
金額を選択する
Välj hur stor summa du vill ta ut
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
レシートは必要ですか?
Få ett kvitto över uttaget