Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
jeden
uno
Siffra
dwa
due
Siffra
trzy
tre
Siffra
cztery
quattro
Siffra
pięć
cinque
Siffra
sześć
sei
Siffra
siedem
sette
Siffra
osiem
otto
Siffra
dziewięć
nove
Siffra
dziesięć
dieci
Siffra
jedenaście
undici
Siffra
dwanaście
dodici
Siffra
trzynaście
tredici
Siffra
czternaście
quattordici
Siffra
piętnaście
quindici
Siffra
szesnaście
sedici
Siffra
siedemnaście
diciassette
Siffra
osiemnaście
diciotto
Siffra
dziewiętnaście
diciannove
Siffra
dwadzieścia
venti
Siffra
trzydzieści
trenta
Siffra
czterdzieści
quaranta
Siffra
pięćdziesiąt
cinquanta
Siffra
sześćdziesiąt
sessanta
Siffra
siedemdziesiąt
settanta
Siffra
osiemdziesiąt
ottanta
Siffra
dziewięćdziesiąt
novanta
Siffra
sto
cento
Siffra
milion
milione
Siffra
miliard
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Czy można płacić ___?
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kartą kredytową?
... carte di credito?
betalningsmetod
... kartą debetową?
... carte di addebito?
betalningsmetod
... gotówką?
... contante?
betalningsmetod
... czekiem?
... assegni?
betalningsmetod
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Podaj PIN.
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Wypłata gotówki
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Akceptuj
Conferma
Bekräfta ett val
Anuluj
Cancella
Avbryt en handling
Wybierz kwotę
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget