Hindi | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
Siffra
jeden
Siffra
dwa
Siffra
trzy
Siffra
cztery
Siffra
pięć
Siffra
sześć
Siffra
siedem
Siffra
osiem
Siffra
dziewięć
Siffra
dziesięć
Siffra
jedenaście
Siffra
dwanaście
Siffra
trzynaście
Siffra
czternaście
Siffra
piętnaście
Siffra
szesnaście
Siffra
siedemnaście
Siffra
osiemnaście
Siffra
dziewiętnaście
Siffra
dwadzieścia
Siffra
trzydzieści
Siffra
czterdzieści
Siffra
pięćdziesiąt
Siffra
sześćdziesiąt
Siffra
siedemdziesiąt
Siffra
osiemdziesiąt
Siffra
dziewięćdziesiąt
Siffra
sto
Siffra
milion
Siffra
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Czy można płacić ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kartą kredytową?
betalningsmetod
... kartą debetową?
betalningsmetod
... gotówką?
betalningsmetod
... czekiem?
betalningsmetod
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Podaj PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Wypłata gotówki
Alternativ då du vill ta ut pengar
Akceptuj
Bekräfta ett val
Anuluj
Avbryt en handling
Wybierz kwotę
Välj hur stor summa du vill ta ut
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Få ett kvitto över uttaget