Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
ศูนย์ (soon)
Siffra
één
หนึ่ง (neung)
Siffra
twee
สอง (song)
Siffra
drie
สาม (sarm)
Siffra
vier
สี่ (see)
Siffra
vijf
ห้า (ha)
Siffra
zes
หก (hok)
Siffra
zeven
เจ็ด (jed)
Siffra
acht
แปด (pad)
Siffra
negen
เก้า (kao)
Siffra
tien
สิบ (sib)
Siffra
elf
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
twaalf
สิบสอง (sib-song)
Siffra
dertien
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
veertien
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
vijftien
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
zestien
สิบหก (sib-hok)
Siffra
zeventien
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
achttien
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
negentien
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
twintig
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
dertig
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
veertig
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
vijftig
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
zestig
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
zeventig
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
tachtig
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
negentig
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
honderd
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
miljoen
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
biljoen
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Neemt u ___ aan?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... creditcards?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
... debitcards?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
... contant?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
... cheques?
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
Ik wil graag wat geld wisselen.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Toets uw pincode in.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Geld opnemen
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bevestigen
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
Annuleren
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
Bedrag kiezen
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Wilt u een bon?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget