Portugisiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
zero
Siffra
één
um
Siffra
twee
dois
Siffra
drie
três
Siffra
vier
quatro
Siffra
vijf
cinco
Siffra
zes
seis
Siffra
zeven
sete
Siffra
acht
oito
Siffra
negen
nove
Siffra
tien
dez
Siffra
elf
onze
Siffra
twaalf
doze
Siffra
dertien
treze
Siffra
veertien
quatorze
Siffra
vijftien
quinze
Siffra
zestien
dezesseis
Siffra
zeventien
dezessete
Siffra
achttien
dezoito
Siffra
negentien
dezenove
Siffra
twintig
vinte
Siffra
dertig
trinta
Siffra
veertig
quarenta
Siffra
vijftig
cinquenta
Siffra
zestig
sessenta
Siffra
zeventig
setenta
Siffra
tachtig
oitenta
Siffra
negentig
noventa
Siffra
honderd
cem
Siffra
miljoen
milhão/milhões
Siffra
biljoen
bilhão/bilhões
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Neemt u ___ aan?
Você aceita ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... creditcards?
... cartões de crédito?
betalningsmetod
... debitcards?
... cartões de débito?
betalningsmetod
... contant?
... dinheiro em espécie?
betalningsmetod
... cheques?
... cheque?
betalningsmetod
Ik wil graag wat geld wisselen.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Toets uw pincode in.
Digite sua senha.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Geld opnemen
Sacar dinheiro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bevestigen
Confirmar
Bekräfta ett val
Annuleren
Cancelar
Avbryt en handling
Bedrag kiezen
Selecionar quantia
Välj hur stor summa du vill ta ut
Wilt u een bon?
Você quer o recibo?
Få ett kvitto över uttaget