Svenska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
noll
Siffra
一(yī)
ett
Siffra
二(èr)
två
Siffra
三(sān)
tre
Siffra
四(sì)
fyra
Siffra
五(wǔ)
fem
Siffra
六(liù)
sex
Siffra
七(qī)
sju
Siffra
八(bā)
åtta
Siffra
九(jiǔ)
nio
Siffra
十(shí)
tio
Siffra
十一(shíyī)
elva
Siffra
十二(shí'èr)
tolv
Siffra
十三(shísān)
tretton
Siffra
十四(shísì)
fjorton
Siffra
十五(shíwǔ)
femton
Siffra
十六(shíliù)
sexton
Siffra
十七(shíqī)
sjutton
Siffra
十八(shíbā)
arton
Siffra
十九(shíjiǔ)
nitton
Siffra
二十(èrshí)
tjugo
Siffra
三十(sānshí)
trettio
Siffra
四十(sìshí)
fyrtio
Siffra
五十(wǔshí)
femtio
Siffra
六十(liùshí)
sextio
Siffra
七十(qīshí)
sjuttio
Siffra
八十(bāshí)
åttio
Siffra
九十(jiǔshí)
nittio
Siffra
一百(yībǎi)
hundra
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
miljon
Siffra
十亿(shí yì)
miljard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Accepterar ni ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kreditkort?
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... betalkort/debitkort?
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
... kontanter?
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
... checkar?
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Jag skulle vilja växla lite pengar.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Slå in din pinkod.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
Ta ut pengar
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
Bekräfta
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
Avbryt
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj summa
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Vill du ha kvitto?
Få ett kvitto över uttaget