Ungerska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ゼロ
nulla
Siffra
egy
Siffra
kettő
Siffra
három
Siffra
szám
Siffra
öt
Siffra
hat
Siffra
hét
Siffra
nyolc
Siffra
kilenc
Siffra
tíz
Siffra
十一
tizenegy
Siffra
十二
tizenkettő
Siffra
十三
tizenhárom
Siffra
十四
tizennégy
Siffra
十五
tizenöt
Siffra
十六
tizenhat
Siffra
十七
tizenhét
Siffra
十八
tizennyolc
Siffra
十九
tizenkilenc
Siffra
二十
húsz
Siffra
三十
harminc
Siffra
四十
negyven
Siffra
五十
ötven
Siffra
六十
hatvan
Siffra
七十
hetven
Siffra
八十
nyolcvan
Siffra
九十
kilencven
Siffra
száz
Siffra
millió
Siffra
billió
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

___は受け入れていますか?
Elfogadnak _____?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...クレジットカード?
...hitelkártyát?
betalningsmetod
...デビットカード?
...kártyát?
betalningsmetod
...現金?
...készpénzt?
betalningsmetod
...チェック?
...csekket?
betalningsmetod
お金を両替したいです
Szeretnék pénzt váltani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

パスワードを入力してください
Írja be a PIN kódot.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
お金を引き出す
Pénzfelvétel
Alternativ då du vill ta ut pengar
承認
Megerősítés
Bekräfta ett val
キャンセル
Törlés
Avbryt en handling
金額を選択する
Összeg kiválasztása.
Välj hur stor summa du vill ta ut
レシートは必要ですか?
Szeretne számlát kapni?
Få ett kvitto över uttaget