Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ゼロ
ศูนย์ (soon)
Siffra
หนึ่ง (neung)
Siffra
สอง (song)
Siffra
สาม (sarm)
Siffra
สี่ (see)
Siffra
ห้า (ha)
Siffra
หก (hok)
Siffra
เจ็ด (jed)
Siffra
แปด (pad)
Siffra
เก้า (kao)
Siffra
สิบ (sib)
Siffra
十一
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
十二
สิบสอง (sib-song)
Siffra
十三
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
十四
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
十五
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
十六
สิบหก (sib-hok)
Siffra
十七
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
十八
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
十九
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
二十
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
三十
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
四十
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
五十
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
六十
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
七十
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
八十
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
九十
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

___は受け入れていますか?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...クレジットカード?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
...デビットカード?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
...現金?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
...チェック?
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
お金を両替したいです
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

パスワードを入力してください
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
お金を引き出す
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
承認
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
キャンセル
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
金額を選択する
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
レシートは必要ですか?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget