Svenska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ゼロ
noll
Siffra
ett
Siffra
två
Siffra
tre
Siffra
fyra
Siffra
fem
Siffra
sex
Siffra
sju
Siffra
åtta
Siffra
nio
Siffra
tio
Siffra
十一
elva
Siffra
十二
tolv
Siffra
十三
tretton
Siffra
十四
fjorton
Siffra
十五
femton
Siffra
十六
sexton
Siffra
十七
sjutton
Siffra
十八
arton
Siffra
十九
nitton
Siffra
二十
tjugo
Siffra
三十
trettio
Siffra
四十
fyrtio
Siffra
五十
femtio
Siffra
六十
sextio
Siffra
七十
sjuttio
Siffra
八十
åttio
Siffra
九十
nittio
Siffra
hundra
Siffra
miljon
Siffra
miljard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

___は受け入れていますか?
Accepterar ni ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...クレジットカード?
... kreditkort?
betalningsmetod
...デビットカード?
... betalkort/debitkort?
betalningsmetod
...現金?
... kontanter?
betalningsmetod
...チェック?
... checkar?
betalningsmetod
お金を両替したいです
Jag skulle vilja växla lite pengar.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

パスワードを入力してください
Slå in din pinkod.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
お金を引き出す
Ta ut pengar
Alternativ då du vill ta ut pengar
承認
Bekräfta
Bekräfta ett val
キャンセル
Avbryt
Avbryt en handling
金額を選択する
Välj summa
Välj hur stor summa du vill ta ut
レシートは必要ですか?
Vill du ha kvitto?
Få ett kvitto över uttaget