Portugisiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ゼロ
zero
Siffra
um
Siffra
dois
Siffra
três
Siffra
quatro
Siffra
cinco
Siffra
seis
Siffra
sete
Siffra
oito
Siffra
nove
Siffra
dez
Siffra
十一
onze
Siffra
十二
doze
Siffra
十三
treze
Siffra
十四
quatorze
Siffra
十五
quinze
Siffra
十六
dezesseis
Siffra
十七
dezessete
Siffra
十八
dezoito
Siffra
十九
dezenove
Siffra
二十
vinte
Siffra
三十
trinta
Siffra
四十
quarenta
Siffra
五十
cinquenta
Siffra
六十
sessenta
Siffra
七十
setenta
Siffra
八十
oitenta
Siffra
九十
noventa
Siffra
cem
Siffra
milhão/milhões
Siffra
bilhão/bilhões
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

___は受け入れていますか?
Você aceita ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...クレジットカード?
... cartões de crédito?
betalningsmetod
...デビットカード?
... cartões de débito?
betalningsmetod
...現金?
... dinheiro em espécie?
betalningsmetod
...チェック?
... cheque?
betalningsmetod
お金を両替したいです
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

パスワードを入力してください
Digite sua senha.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
お金を引き出す
Sacar dinheiro
Alternativ då du vill ta ut pengar
承認
Confirmar
Bekräfta ett val
キャンセル
Cancelar
Avbryt en handling
金額を選択する
Selecionar quantia
Välj hur stor summa du vill ta ut
レシートは必要ですか?
Você quer o recibo?
Få ett kvitto över uttaget