Polska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ゼロ
zero
Siffra
jeden
Siffra
dwa
Siffra
trzy
Siffra
cztery
Siffra
pięć
Siffra
sześć
Siffra
siedem
Siffra
osiem
Siffra
dziewięć
Siffra
dziesięć
Siffra
十一
jedenaście
Siffra
十二
dwanaście
Siffra
十三
trzynaście
Siffra
十四
czternaście
Siffra
十五
piętnaście
Siffra
十六
szesnaście
Siffra
十七
siedemnaście
Siffra
十八
osiemnaście
Siffra
十九
dziewiętnaście
Siffra
二十
dwadzieścia
Siffra
三十
trzydzieści
Siffra
四十
czterdzieści
Siffra
五十
pięćdziesiąt
Siffra
六十
sześćdziesiąt
Siffra
七十
siedemdziesiąt
Siffra
八十
osiemdziesiąt
Siffra
九十
dziewięćdziesiąt
Siffra
sto
Siffra
milion
Siffra
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

___は受け入れていますか?
Czy można płacić ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...クレジットカード?
... kartą kredytową?
betalningsmetod
...デビットカード?
... kartą debetową?
betalningsmetod
...現金?
... gotówką?
betalningsmetod
...チェック?
... czekiem?
betalningsmetod
お金を両替したいです
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

パスワードを入力してください
Podaj PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
お金を引き出す
Wypłata gotówki
Alternativ då du vill ta ut pengar
承認
Akceptuj
Bekräfta ett val
キャンセル
Anuluj
Avbryt en handling
金額を選択する
Wybierz kwotę
Välj hur stor summa du vill ta ut
レシートは必要ですか?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Få ett kvitto över uttaget