Kinesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ゼロ
零(líng)
Siffra
一(yī)
Siffra
二(èr)
Siffra
三(sān)
Siffra
四(sì)
Siffra
五(wǔ)
Siffra
六(liù)
Siffra
七(qī)
Siffra
八(bā)
Siffra
九(jiǔ)
Siffra
十(shí)
Siffra
十一
十一(shíyī)
Siffra
十二
十二(shí'èr)
Siffra
十三
十三(shísān)
Siffra
十四
十四(shísì)
Siffra
十五
十五(shíwǔ)
Siffra
十六
十六(shíliù)
Siffra
十七
十七(shíqī)
Siffra
十八
十八(shíbā)
Siffra
十九
十九(shíjiǔ)
Siffra
二十
二十(èrshí)
Siffra
三十
三十(sānshí)
Siffra
四十
四十(sìshí)
Siffra
五十
五十(wǔshí)
Siffra
六十
六十(liùshí)
Siffra
七十
七十(qīshí)
Siffra
八十
八十(bāshí)
Siffra
九十
九十(jiǔshí)
Siffra
一百(yībǎi)
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
Siffra
十亿(shí yì)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

___は受け入れていますか?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...クレジットカード?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalningsmetod
...デビットカード?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalningsmetod
...現金?
…现金?(…xiànjīn?)
betalningsmetod
...チェック?
…支票?(…zhīpiào?)
betalningsmetod
お金を両替したいです
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

パスワードを入力してください
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
お金を引き出す
取款(qǔkuǎn)
Alternativ då du vill ta ut pengar
承認
确认(quèrèn)
Bekräfta ett val
キャンセル
取消(qǔxiāo)
Avbryt en handling
金額を選択する
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj hur stor summa du vill ta ut
レシートは必要ですか?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Få ett kvitto över uttaget