Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ゼロ
zero
Siffra
uno
Siffra
due
Siffra
tre
Siffra
quattro
Siffra
cinque
Siffra
sei
Siffra
sette
Siffra
otto
Siffra
nove
Siffra
dieci
Siffra
十一
undici
Siffra
十二
dodici
Siffra
十三
tredici
Siffra
十四
quattordici
Siffra
十五
quindici
Siffra
十六
sedici
Siffra
十七
diciassette
Siffra
十八
diciotto
Siffra
十九
diciannove
Siffra
二十
venti
Siffra
三十
trenta
Siffra
四十
quaranta
Siffra
五十
cinquanta
Siffra
六十
sessanta
Siffra
七十
settanta
Siffra
八十
ottanta
Siffra
九十
novanta
Siffra
cento
Siffra
milione
Siffra
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

___は受け入れていますか?
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...クレジットカード?
... carte di credito?
betalningsmetod
...デビットカード?
... carte di addebito?
betalningsmetod
...現金?
... contante?
betalningsmetod
...チェック?
... assegni?
betalningsmetod
お金を両替したいです
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

パスワードを入力してください
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
お金を引き出す
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
承認
Conferma
Bekräfta ett val
キャンセル
Cancella
Avbryt en handling
金額を選択する
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
レシートは必要ですか?
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget