Franska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ゼロ
zéro
Siffra
un
Siffra
deux
Siffra
trois
Siffra
quatre
Siffra
cinq
Siffra
six
Siffra
sept
Siffra
huit
Siffra
neuf
Siffra
dix
Siffra
十一
onze
Siffra
十二
douze
Siffra
十三
treize
Siffra
十四
quatorze
Siffra
十五
quinze
Siffra
十六
seize
Siffra
十七
dix-sept
Siffra
十八
dix-huit
Siffra
十九
dix-neuf
Siffra
二十
vingt
Siffra
三十
trente
Siffra
四十
quarante
Siffra
五十
cinquante
Siffra
六十
soixante
Siffra
七十
soixante-dix
Siffra
八十
quatre-vingts
Siffra
九十
quatre-vingt-dix
Siffra
cent
Siffra
million
Siffra
milliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

___は受け入れていますか?
Acceptez-vous __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...クレジットカード?
... les cartes de crédit ?
betalningsmetod
...デビットカード?
... les cartes à débit immédiat ?
betalningsmetod
...現金?
... l'espèce ?
betalningsmetod
...チェック?
... les chèques ?
betalningsmetod
お金を両替したいです
Je voudrais échanger de l'argent.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

パスワードを入力してください
Composez votre code secret.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
お金を引き出す
Retrait
Alternativ då du vill ta ut pengar
承認
Valider
Bekräfta ett val
キャンセル
Annuler
Avbryt en handling
金額を選択する
Choisir un montant
Välj hur stor summa du vill ta ut
レシートは必要ですか?
Souhaitez-vous un reçu ?
Få ett kvitto över uttaget