Engelska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ゼロ
zero
Siffra
one
Siffra
two
Siffra
three
Siffra
four
Siffra
five
Siffra
six
Siffra
seven
Siffra
eight
Siffra
nine
Siffra
ten
Siffra
十一
eleven
Siffra
十二
twelve
Siffra
十三
thirteen
Siffra
十四
fourteen
Siffra
十五
fifteen
Siffra
十六
sixteen
Siffra
十七
seventeen
Siffra
十八
eighteen
Siffra
十九
nineteen
Siffra
二十
twenty
Siffra
三十
thirty
Siffra
四十
forty
Siffra
五十
fifty
Siffra
六十
sixty
Siffra
七十
seventy
Siffra
八十
eighty
Siffra
九十
ninety
Siffra
hundred
Siffra
million
Siffra
billion
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

___は受け入れていますか?
Do you accept ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...クレジットカード?
... credit cards?
betalningsmetod
...デビットカード?
... debit cards?
betalningsmetod
...現金?
... cash?
betalningsmetod
...チェック?
... checks?
betalningsmetod
お金を両替したいです
I would like to exchange some money.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

パスワードを入力してください
Enter your PIN code.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
お金を引き出す
Withdraw money
Alternativ då du vill ta ut pengar
承認
Confirm
Bekräfta ett val
キャンセル
Cancel
Avbryt en handling
金額を選択する
Select amount
Välj hur stor summa du vill ta ut
レシートは必要ですか?
Do you want a receipt?
Få ett kvitto över uttaget