Ungerska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
nulla
Siffra
uno
egy
Siffra
due
kettő
Siffra
tre
három
Siffra
quattro
szám
Siffra
cinque
öt
Siffra
sei
hat
Siffra
sette
hét
Siffra
otto
nyolc
Siffra
nove
kilenc
Siffra
dieci
tíz
Siffra
undici
tizenegy
Siffra
dodici
tizenkettő
Siffra
tredici
tizenhárom
Siffra
quattordici
tizennégy
Siffra
quindici
tizenöt
Siffra
sedici
tizenhat
Siffra
diciassette
tizenhét
Siffra
diciotto
tizennyolc
Siffra
diciannove
tizenkilenc
Siffra
venti
húsz
Siffra
trenta
harminc
Siffra
quaranta
negyven
Siffra
cinquanta
ötven
Siffra
sessanta
hatvan
Siffra
settanta
hetven
Siffra
ottanta
nyolcvan
Siffra
novanta
kilencven
Siffra
cento
száz
Siffra
milione
millió
Siffra
miliardo
billió
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
Elfogadnak _____?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
...hitelkártyát?
betalningsmetod
... carte di addebito?
...kártyát?
betalningsmetod
... contante?
...készpénzt?
betalningsmetod
... assegni?
...csekket?
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
Szeretnék pénzt váltani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Írja be a PIN kódot.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
Pénzfelvétel
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
Megerősítés
Bekräfta ett val
Cancella
Törlés
Avbryt en handling
Seleziona importo
Összeg kiválasztása.
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
Szeretne számlát kapni?
Få ett kvitto över uttaget