Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
ศูนย์ (soon)
Siffra
uno
หนึ่ง (neung)
Siffra
due
สอง (song)
Siffra
tre
สาม (sarm)
Siffra
quattro
สี่ (see)
Siffra
cinque
ห้า (ha)
Siffra
sei
หก (hok)
Siffra
sette
เจ็ด (jed)
Siffra
otto
แปด (pad)
Siffra
nove
เก้า (kao)
Siffra
dieci
สิบ (sib)
Siffra
undici
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
dodici
สิบสอง (sib-song)
Siffra
tredici
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
quattordici
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
quindici
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
sedici
สิบหก (sib-hok)
Siffra
diciassette
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
diciotto
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
diciannove
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
venti
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
trenta
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
quaranta
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
cinquanta
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
sessanta
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
settanta
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
ottanta
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
novanta
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
cento
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
milione
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
miliardo
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
... carte di addebito?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
... contante?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
... assegni?
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
Cancella
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
Seleziona importo
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget