Spanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
cero
Siffra
uno
uno
Siffra
due
dos
Siffra
tre
tres
Siffra
quattro
cuatro
Siffra
cinque
cinco
Siffra
sei
seis
Siffra
sette
siete
Siffra
otto
ocho
Siffra
nove
nueve
Siffra
dieci
diez
Siffra
undici
once
Siffra
dodici
doce
Siffra
tredici
trece
Siffra
quattordici
catorce
Siffra
quindici
quince
Siffra
sedici
dieciseis
Siffra
diciassette
diecisiete
Siffra
diciotto
dieciocho
Siffra
diciannove
diecinueve
Siffra
venti
veinte
Siffra
trenta
treinta
Siffra
quaranta
cuarenta
Siffra
cinquanta
cincuenta
Siffra
sessanta
sesenta
Siffra
settanta
setenta
Siffra
ottanta
ochenta
Siffra
novanta
noventa
Siffra
cento
cien
Siffra
milione
millón
Siffra
miliardo
billón
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
¿Aceptan _____?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
... tarjetas de crédito?
betalningsmetod
... carte di addebito?
...tarjetas de débito?
betalningsmetod
... contante?
...efectivo?
betalningsmetod
... assegni?
... cheques?
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Introduzca el código PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
Retirar dinero
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
Confirmar
Bekräfta ett val
Cancella
Cancelar
Avbryt en handling
Seleziona importo
Seleccionar cantidad
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
¿Desea imprimir el recibo?
Få ett kvitto över uttaget