Rumänska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
uno
unu
Siffra
due
doi
Siffra
tre
trei
Siffra
quattro
patru
Siffra
cinque
cinci
Siffra
sei
șase
Siffra
sette
șapte
Siffra
otto
opt
Siffra
nove
nouă
Siffra
dieci
zece
Siffra
undici
unsprezece
Siffra
dodici
doisprezece
Siffra
tredici
treisprezece
Siffra
quattordici
paisprezece
Siffra
quindici
cincisprezece
Siffra
sedici
șaisprezece
Siffra
diciassette
șaptesprezece
Siffra
diciotto
optsprezece
Siffra
diciannove
nouăsprezece
Siffra
venti
douăzeci
Siffra
trenta
treizeci
Siffra
quaranta
patruzeci
Siffra
cinquanta
cincizeci
Siffra
sessanta
șaizeci
Siffra
settanta
șaptezeci
Siffra
ottanta
optzeci
Siffra
novanta
nouăzeci
Siffra
cento
sută
Siffra
milione
milion
Siffra
miliardo
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
Acceptați __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
... carduri de credit?
betalningsmetod
... carte di addebito?
... carduri de debit imediat?
betalningsmetod
... contante?
... numerar?
betalningsmetod
... assegni?
... cecuri?
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
Aș dori să schimb niște bani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Introduceți codul PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
Retrageți numerar
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
Confirmare
Bekräfta ett val
Cancella
Anulează
Avbryt en handling
Seleziona importo
Alegeți suma
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
Doriți o chitanță?
Få ett kvitto över uttaget