Portugisiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
uno
um
Siffra
due
dois
Siffra
tre
três
Siffra
quattro
quatro
Siffra
cinque
cinco
Siffra
sei
seis
Siffra
sette
sete
Siffra
otto
oito
Siffra
nove
nove
Siffra
dieci
dez
Siffra
undici
onze
Siffra
dodici
doze
Siffra
tredici
treze
Siffra
quattordici
quatorze
Siffra
quindici
quinze
Siffra
sedici
dezesseis
Siffra
diciassette
dezessete
Siffra
diciotto
dezoito
Siffra
diciannove
dezenove
Siffra
venti
vinte
Siffra
trenta
trinta
Siffra
quaranta
quarenta
Siffra
cinquanta
cinquenta
Siffra
sessanta
sessenta
Siffra
settanta
setenta
Siffra
ottanta
oitenta
Siffra
novanta
noventa
Siffra
cento
cem
Siffra
milione
milhão/milhões
Siffra
miliardo
bilhão/bilhões
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
Você aceita ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
... cartões de crédito?
betalningsmetod
... carte di addebito?
... cartões de débito?
betalningsmetod
... contante?
... dinheiro em espécie?
betalningsmetod
... assegni?
... cheque?
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Digite sua senha.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
Sacar dinheiro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
Confirmar
Bekräfta ett val
Cancella
Cancelar
Avbryt en handling
Seleziona importo
Selecionar quantia
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
Você quer o recibo?
Få ett kvitto över uttaget