Polska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
uno
jeden
Siffra
due
dwa
Siffra
tre
trzy
Siffra
quattro
cztery
Siffra
cinque
pięć
Siffra
sei
sześć
Siffra
sette
siedem
Siffra
otto
osiem
Siffra
nove
dziewięć
Siffra
dieci
dziesięć
Siffra
undici
jedenaście
Siffra
dodici
dwanaście
Siffra
tredici
trzynaście
Siffra
quattordici
czternaście
Siffra
quindici
piętnaście
Siffra
sedici
szesnaście
Siffra
diciassette
siedemnaście
Siffra
diciotto
osiemnaście
Siffra
diciannove
dziewiętnaście
Siffra
venti
dwadzieścia
Siffra
trenta
trzydzieści
Siffra
quaranta
czterdzieści
Siffra
cinquanta
pięćdziesiąt
Siffra
sessanta
sześćdziesiąt
Siffra
settanta
siedemdziesiąt
Siffra
ottanta
osiemdziesiąt
Siffra
novanta
dziewięćdziesiąt
Siffra
cento
sto
Siffra
milione
milion
Siffra
miliardo
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
Czy można płacić ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
... kartą kredytową?
betalningsmetod
... carte di addebito?
... kartą debetową?
betalningsmetod
... contante?
... gotówką?
betalningsmetod
... assegni?
... czekiem?
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Podaj PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
Wypłata gotówki
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
Akceptuj
Bekräfta ett val
Cancella
Anuluj
Avbryt en handling
Seleziona importo
Wybierz kwotę
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Få ett kvitto över uttaget