Japanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
ゼロ
Siffra
uno
Siffra
due
Siffra
tre
Siffra
quattro
Siffra
cinque
Siffra
sei
Siffra
sette
Siffra
otto
Siffra
nove
Siffra
dieci
Siffra
undici
十一
Siffra
dodici
十二
Siffra
tredici
十三
Siffra
quattordici
十四
Siffra
quindici
十五
Siffra
sedici
十六
Siffra
diciassette
十七
Siffra
diciotto
十八
Siffra
diciannove
十九
Siffra
venti
二十
Siffra
trenta
三十
Siffra
quaranta
四十
Siffra
cinquanta
五十
Siffra
sessanta
六十
Siffra
settanta
七十
Siffra
ottanta
八十
Siffra
novanta
九十
Siffra
cento
Siffra
milione
Siffra
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
___は受け入れていますか?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
...クレジットカード?
betalningsmetod
... carte di addebito?
...デビットカード?
betalningsmetod
... contante?
...現金?
betalningsmetod
... assegni?
...チェック?
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
お金を両替したいです
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
パスワードを入力してください
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
お金を引き出す
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
承認
Bekräfta ett val
Cancella
キャンセル
Avbryt en handling
Seleziona importo
金額を選択する
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
レシートは必要ですか?
Få ett kvitto över uttaget