Franska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zéro
Siffra
uno
un
Siffra
due
deux
Siffra
tre
trois
Siffra
quattro
quatre
Siffra
cinque
cinq
Siffra
sei
six
Siffra
sette
sept
Siffra
otto
huit
Siffra
nove
neuf
Siffra
dieci
dix
Siffra
undici
onze
Siffra
dodici
douze
Siffra
tredici
treize
Siffra
quattordici
quatorze
Siffra
quindici
quinze
Siffra
sedici
seize
Siffra
diciassette
dix-sept
Siffra
diciotto
dix-huit
Siffra
diciannove
dix-neuf
Siffra
venti
vingt
Siffra
trenta
trente
Siffra
quaranta
quarante
Siffra
cinquanta
cinquante
Siffra
sessanta
soixante
Siffra
settanta
soixante-dix
Siffra
ottanta
quatre-vingts
Siffra
novanta
quatre-vingt-dix
Siffra
cento
cent
Siffra
milione
million
Siffra
miliardo
milliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
Acceptez-vous __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
... les cartes de crédit ?
betalningsmetod
... carte di addebito?
... les cartes à débit immédiat ?
betalningsmetod
... contante?
... l'espèce ?
betalningsmetod
... assegni?
... les chèques ?
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
Je voudrais échanger de l'argent.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Composez votre code secret.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
Retrait
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
Valider
Bekräfta ett val
Cancella
Annuler
Avbryt en handling
Seleziona importo
Choisir un montant
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
Souhaitez-vous un reçu ?
Få ett kvitto över uttaget