Finska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
nolla
Siffra
uno
yksi
Siffra
due
kaksi
Siffra
tre
kolme
Siffra
quattro
neljä
Siffra
cinque
viisi
Siffra
sei
kuusi
Siffra
sette
seitsemän
Siffra
otto
kahdeksan
Siffra
nove
yhdeksän
Siffra
dieci
kymmenen
Siffra
undici
yksitoista
Siffra
dodici
kaksitoista
Siffra
tredici
kolmetoista
Siffra
quattordici
neljätoista
Siffra
quindici
viisitoista
Siffra
sedici
kuusitoista
Siffra
diciassette
seitsemäntoista
Siffra
diciotto
kahdeksantoista
Siffra
diciannove
yhdeksäntoista
Siffra
venti
kaksikymmentä
Siffra
trenta
kolmekymmentä
Siffra
quaranta
neljäkymmentä
Siffra
cinquanta
viisikymmentä
Siffra
sessanta
kuusikymmentä
Siffra
settanta
seitsemänkymmentä
Siffra
ottanta
kahdeksankymmentä
Siffra
novanta
yhdeksänkymmentä
Siffra
cento
sata
Siffra
milione
miljoona
Siffra
miliardo
miljardi
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
Hyväksyttekö ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
...luottokortin?
betalningsmetod
... carte di addebito?
...pankkikortin?
betalningsmetod
... contante?
...käteistä?
betalningsmetod
... assegni?
...shekkejä?
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
Haluaisin vaihtaa rahaa.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Mikä on vaihtokurssi _[valuutta 1]n ja _[valuutta2]n välillä?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Syötä tunnuslukusi.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
Nosta rahaa
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
Varmista
Bekräfta ett val
Cancella
Peruuta
Avbryt en handling
Seleziona importo
Valitse summa
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
Haluatko kuitin?
Få ett kvitto över uttaget