Engelska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
uno
one
Siffra
due
two
Siffra
tre
three
Siffra
quattro
four
Siffra
cinque
five
Siffra
sei
six
Siffra
sette
seven
Siffra
otto
eight
Siffra
nove
nine
Siffra
dieci
ten
Siffra
undici
eleven
Siffra
dodici
twelve
Siffra
tredici
thirteen
Siffra
quattordici
fourteen
Siffra
quindici
fifteen
Siffra
sedici
sixteen
Siffra
diciassette
seventeen
Siffra
diciotto
eighteen
Siffra
diciannove
nineteen
Siffra
venti
twenty
Siffra
trenta
thirty
Siffra
quaranta
forty
Siffra
cinquanta
fifty
Siffra
sessanta
sixty
Siffra
settanta
seventy
Siffra
ottanta
eighty
Siffra
novanta
ninety
Siffra
cento
hundred
Siffra
milione
million
Siffra
miliardo
billion
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accettate ___?
Do you accept ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carte di credito?
... credit cards?
betalningsmetod
... carte di addebito?
... debit cards?
betalningsmetod
... contante?
... cash?
betalningsmetod
... assegni?
... checks?
betalningsmetod
Vorrei cambiare del denaro.
I would like to exchange some money.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Enter your PIN code.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Preleva denaro
Withdraw money
Alternativ då du vill ta ut pengar
Conferma
Confirm
Bekräfta ett val
Cancella
Cancel
Avbryt en handling
Seleziona importo
Select amount
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vuoi la ricevuta?
Do you want a receipt?
Få ett kvitto över uttaget