Turkiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zéro
sıfır
Siffra
un
bir
Siffra
deux
iki
Siffra
trois
üç
Siffra
quatre
dört
Siffra
cinq
beş
Siffra
six
altı
Siffra
sept
yedi
Siffra
huit
sekiz
Siffra
neuf
dokuz
Siffra
dix
on
Siffra
onze
onbir
Siffra
douze
oniki
Siffra
treize
onüç
Siffra
quatorze
ondört
Siffra
quinze
onbeş
Siffra
seize
onaltı
Siffra
dix-sept
onyedi
Siffra
dix-huit
onsekiz
Siffra
dix-neuf
ondokuz
Siffra
vingt
yirmi
Siffra
trente
otuz
Siffra
quarante
kırk
Siffra
cinquante
elli
Siffra
soixante
atmış
Siffra
soixante-dix
yetmiş
Siffra
quatre-vingts
seksen
Siffra
quatre-vingt-dix
doksan
Siffra
cent
yüz
Siffra
million
milyon
Siffra
milliard
milyar
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptez-vous __ ?
__ kabul ediyor musunuz?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... les cartes de crédit ?
... kredi karı?
betalningsmetod
... les cartes à débit immédiat ?
... vadesiz hesap kartı?
betalningsmetod
... l'espèce ?
... peşin?
betalningsmetod
... les chèques ?
... çek?
betalningsmetod
Je voudrais échanger de l'argent.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Composez votre code secret.
Pin kodunu gir.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrait
Para çek
Alternativ då du vill ta ut pengar
Valider
Onayla
Bekräfta ett val
Annuler
İptal
Avbryt en handling
Choisir un montant
Miktarı seç
Välj hur stor summa du vill ta ut
Souhaitez-vous un reçu ?
Fiş istiyor musunuz?
Få ett kvitto över uttaget