Tjeckiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zéro
nula
Siffra
un
jedna
Siffra
deux
dva
Siffra
trois
tři
Siffra
quatre
čtyři
Siffra
cinq
pět
Siffra
six
šest
Siffra
sept
sedm
Siffra
huit
osm
Siffra
neuf
devět
Siffra
dix
deset
Siffra
onze
jedenáct
Siffra
douze
dvanáct
Siffra
treize
třináct
Siffra
quatorze
čtrnáct
Siffra
quinze
patnáct
Siffra
seize
šestnáct
Siffra
dix-sept
sedmnáct
Siffra
dix-huit
osmnáct
Siffra
dix-neuf
devatenáct
Siffra
vingt
dvacet
Siffra
trente
třicet
Siffra
quarante
čtyřicet
Siffra
cinquante
padesát
Siffra
soixante
šedesát
Siffra
soixante-dix
sedmdesát
Siffra
quatre-vingts
osmdesát
Siffra
quatre-vingt-dix
devadesát
Siffra
cent
sto
Siffra
million
milión
Siffra
milliard
miliarda
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptez-vous __ ?
Přijímáte ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... les cartes de crédit ?
... kreditní karty?
betalningsmetod
... les cartes à débit immédiat ?
... debetní karty?
betalningsmetod
... l'espèce ?
... hotovost?
betalningsmetod
... les chèques ?
... šeky?
betalningsmetod
Je voudrais échanger de l'argent.
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Composez votre code secret.
Zadejte Váš PIN kód.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrait
Vybrat peníze
Alternativ då du vill ta ut pengar
Valider
Potvrdit
Bekräfta ett val
Annuler
Zrušit
Avbryt en handling
Choisir un montant
Vybrat částku
Välj hur stor summa du vill ta ut
Souhaitez-vous un reçu ?
Chcete účtenku?
Få ett kvitto över uttaget