Nederländska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zéro
nul
Siffra
un
één
Siffra
deux
twee
Siffra
trois
drie
Siffra
quatre
vier
Siffra
cinq
vijf
Siffra
six
zes
Siffra
sept
zeven
Siffra
huit
acht
Siffra
neuf
negen
Siffra
dix
tien
Siffra
onze
elf
Siffra
douze
twaalf
Siffra
treize
dertien
Siffra
quatorze
veertien
Siffra
quinze
vijftien
Siffra
seize
zestien
Siffra
dix-sept
zeventien
Siffra
dix-huit
achttien
Siffra
dix-neuf
negentien
Siffra
vingt
twintig
Siffra
trente
dertig
Siffra
quarante
veertig
Siffra
cinquante
vijftig
Siffra
soixante
zestig
Siffra
soixante-dix
zeventig
Siffra
quatre-vingts
tachtig
Siffra
quatre-vingt-dix
negentig
Siffra
cent
honderd
Siffra
million
miljoen
Siffra
milliard
biljoen
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptez-vous __ ?
Neemt u ___ aan?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... les cartes de crédit ?
... creditcards?
betalningsmetod
... les cartes à débit immédiat ?
... debitcards?
betalningsmetod
... l'espèce ?
... contant?
betalningsmetod
... les chèques ?
... cheques?
betalningsmetod
Je voudrais échanger de l'argent.
Ik wil graag wat geld wisselen.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Composez votre code secret.
Toets uw pincode in.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrait
Geld opnemen
Alternativ då du vill ta ut pengar
Valider
Bevestigen
Bekräfta ett val
Annuler
Annuleren
Avbryt en handling
Choisir un montant
Bedrag kiezen
Välj hur stor summa du vill ta ut
Souhaitez-vous un reçu ?
Wilt u een bon?
Få ett kvitto över uttaget