Japanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zéro
ゼロ
Siffra
un
Siffra
deux
Siffra
trois
Siffra
quatre
Siffra
cinq
Siffra
six
Siffra
sept
Siffra
huit
Siffra
neuf
Siffra
dix
Siffra
onze
十一
Siffra
douze
十二
Siffra
treize
十三
Siffra
quatorze
十四
Siffra
quinze
十五
Siffra
seize
十六
Siffra
dix-sept
十七
Siffra
dix-huit
十八
Siffra
dix-neuf
十九
Siffra
vingt
二十
Siffra
trente
三十
Siffra
quarante
四十
Siffra
cinquante
五十
Siffra
soixante
六十
Siffra
soixante-dix
七十
Siffra
quatre-vingts
八十
Siffra
quatre-vingt-dix
九十
Siffra
cent
Siffra
million
Siffra
milliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptez-vous __ ?
___は受け入れていますか?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... les cartes de crédit ?
...クレジットカード?
betalningsmetod
... les cartes à débit immédiat ?
...デビットカード?
betalningsmetod
... l'espèce ?
...現金?
betalningsmetod
... les chèques ?
...チェック?
betalningsmetod
Je voudrais échanger de l'argent.
お金を両替したいです
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Composez votre code secret.
パスワードを入力してください
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrait
お金を引き出す
Alternativ då du vill ta ut pengar
Valider
承認
Bekräfta ett val
Annuler
キャンセル
Avbryt en handling
Choisir un montant
金額を選択する
Välj hur stor summa du vill ta ut
Souhaitez-vous un reçu ?
レシートは必要ですか?
Få ett kvitto över uttaget