Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zéro
zero
Siffra
un
uno
Siffra
deux
due
Siffra
trois
tre
Siffra
quatre
quattro
Siffra
cinq
cinque
Siffra
six
sei
Siffra
sept
sette
Siffra
huit
otto
Siffra
neuf
nove
Siffra
dix
dieci
Siffra
onze
undici
Siffra
douze
dodici
Siffra
treize
tredici
Siffra
quatorze
quattordici
Siffra
quinze
quindici
Siffra
seize
sedici
Siffra
dix-sept
diciassette
Siffra
dix-huit
diciotto
Siffra
dix-neuf
diciannove
Siffra
vingt
venti
Siffra
trente
trenta
Siffra
quarante
quaranta
Siffra
cinquante
cinquanta
Siffra
soixante
sessanta
Siffra
soixante-dix
settanta
Siffra
quatre-vingts
ottanta
Siffra
quatre-vingt-dix
novanta
Siffra
cent
cento
Siffra
million
milione
Siffra
milliard
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptez-vous __ ?
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... les cartes de crédit ?
... carte di credito?
betalningsmetod
... les cartes à débit immédiat ?
... carte di addebito?
betalningsmetod
... l'espèce ?
... contante?
betalningsmetod
... les chèques ?
... assegni?
betalningsmetod
Je voudrais échanger de l'argent.
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Composez votre code secret.
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrait
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Valider
Conferma
Bekräfta ett val
Annuler
Cancella
Avbryt en handling
Choisir un montant
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
Souhaitez-vous un reçu ?
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget