Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nolla
ศูนย์ (soon)
Siffra
yksi
หนึ่ง (neung)
Siffra
kaksi
สอง (song)
Siffra
kolme
สาม (sarm)
Siffra
neljä
สี่ (see)
Siffra
viisi
ห้า (ha)
Siffra
kuusi
หก (hok)
Siffra
seitsemän
เจ็ด (jed)
Siffra
kahdeksan
แปด (pad)
Siffra
yhdeksän
เก้า (kao)
Siffra
kymmenen
สิบ (sib)
Siffra
yksitoista
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
kaksitoista
สิบสอง (sib-song)
Siffra
kolmetoista
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
neljätoista
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
viisitoista
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
kuusitoista
สิบหก (sib-hok)
Siffra
seitsemäntoista
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
kahdeksantoista
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
yhdeksäntoista
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
kaksikymmentä
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
kolmekymmentä
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
neljäkymmentä
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
viisikymmentä
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
kuusikymmentä
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
seitsemänkymmentä
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
kahdeksankymmentä
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
yhdeksänkymmentä
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
sata
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
miljoona
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
miljardi
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Hyväksyttekö ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...luottokortin?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
...pankkikortin?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
...käteistä?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
...shekkejä?
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
Haluaisin vaihtaa rahaa.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Mikä on vaihtokurssi _[valuutta 1]n ja _[valuutta2]n välillä?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Syötä tunnuslukusi.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Nosta rahaa
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
Varmista
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
Peruuta
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
Valitse summa
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Haluatko kuitin?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget