Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nolla
zero
Siffra
yksi
uno
Siffra
kaksi
due
Siffra
kolme
tre
Siffra
neljä
quattro
Siffra
viisi
cinque
Siffra
kuusi
sei
Siffra
seitsemän
sette
Siffra
kahdeksan
otto
Siffra
yhdeksän
nove
Siffra
kymmenen
dieci
Siffra
yksitoista
undici
Siffra
kaksitoista
dodici
Siffra
kolmetoista
tredici
Siffra
neljätoista
quattordici
Siffra
viisitoista
quindici
Siffra
kuusitoista
sedici
Siffra
seitsemäntoista
diciassette
Siffra
kahdeksantoista
diciotto
Siffra
yhdeksäntoista
diciannove
Siffra
kaksikymmentä
venti
Siffra
kolmekymmentä
trenta
Siffra
neljäkymmentä
quaranta
Siffra
viisikymmentä
cinquanta
Siffra
kuusikymmentä
sessanta
Siffra
seitsemänkymmentä
settanta
Siffra
kahdeksankymmentä
ottanta
Siffra
yhdeksänkymmentä
novanta
Siffra
sata
cento
Siffra
miljoona
milione
Siffra
miljardi
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Hyväksyttekö ___?
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...luottokortin?
... carte di credito?
betalningsmetod
...pankkikortin?
... carte di addebito?
betalningsmetod
...käteistä?
... contante?
betalningsmetod
...shekkejä?
... assegni?
betalningsmetod
Haluaisin vaihtaa rahaa.
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Mikä on vaihtokurssi _[valuutta 1]n ja _[valuutta2]n välillä?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Syötä tunnuslukusi.
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Nosta rahaa
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Varmista
Conferma
Bekräfta ett val
Peruuta
Cancella
Avbryt en handling
Valitse summa
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
Haluatko kuitin?
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget