Ungerska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
nulla
Siffra
unu
egy
Siffra
du
kettő
Siffra
tri
három
Siffra
kvar
szám
Siffra
kvin
öt
Siffra
ses
hat
Siffra
sep
hét
Siffra
ok
nyolc
Siffra
naŭ
kilenc
Siffra
dek
tíz
Siffra
dek unu
tizenegy
Siffra
dek du
tizenkettő
Siffra
dek tri
tizenhárom
Siffra
dek kvar
tizennégy
Siffra
dek kvin
tizenöt
Siffra
dek ses
tizenhat
Siffra
dek sep
tizenhét
Siffra
dek ok
tizennyolc
Siffra
dek naŭ
tizenkilenc
Siffra
dudek
húsz
Siffra
tridek
harminc
Siffra
kvardek
negyven
Siffra
kvindek
ötven
Siffra
sesdek
hatvan
Siffra
sepdek
hetven
Siffra
okdek
nyolcvan
Siffra
naŭdek
kilencven
Siffra
cent
száz
Siffra
miliono
millió
Siffra
miliardo
billió
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Ĉu vi akceptas ___?
Elfogadnak _____?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkartojn?
...hitelkártyát?
betalningsmetod
... debitkartojn?
...kártyát?
betalningsmetod
... kontanton?
...készpénzt?
betalningsmetod
... ĉekojn?
...csekket?
betalningsmetod
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Szeretnék pénzt váltani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Írja be a PIN kódot.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retiri monon
Pénzfelvétel
Alternativ då du vill ta ut pengar
Konfirmi
Megerősítés
Bekräfta ett val
Nuligi
Törlés
Avbryt en handling
Elektu kvanton
Összeg kiválasztása.
Välj hur stor summa du vill ta ut
Ĉu vi volas kvitancon?
Szeretne számlát kapni?
Få ett kvitto över uttaget