Turkiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
sıfır
Siffra
unu
bir
Siffra
du
iki
Siffra
tri
üç
Siffra
kvar
dört
Siffra
kvin
beş
Siffra
ses
altı
Siffra
sep
yedi
Siffra
ok
sekiz
Siffra
naŭ
dokuz
Siffra
dek
on
Siffra
dek unu
onbir
Siffra
dek du
oniki
Siffra
dek tri
onüç
Siffra
dek kvar
ondört
Siffra
dek kvin
onbeş
Siffra
dek ses
onaltı
Siffra
dek sep
onyedi
Siffra
dek ok
onsekiz
Siffra
dek naŭ
ondokuz
Siffra
dudek
yirmi
Siffra
tridek
otuz
Siffra
kvardek
kırk
Siffra
kvindek
elli
Siffra
sesdek
atmış
Siffra
sepdek
yetmiş
Siffra
okdek
seksen
Siffra
naŭdek
doksan
Siffra
cent
yüz
Siffra
miliono
milyon
Siffra
miliardo
milyar
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Ĉu vi akceptas ___?
__ kabul ediyor musunuz?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkartojn?
... kredi karı?
betalningsmetod
... debitkartojn?
... vadesiz hesap kartı?
betalningsmetod
... kontanton?
... peşin?
betalningsmetod
... ĉekojn?
... çek?
betalningsmetod
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Pin kodunu gir.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retiri monon
Para çek
Alternativ då du vill ta ut pengar
Konfirmi
Onayla
Bekräfta ett val
Nuligi
İptal
Avbryt en handling
Elektu kvanton
Miktarı seç
Välj hur stor summa du vill ta ut
Ĉu vi volas kvitancon?
Fiş istiyor musunuz?
Få ett kvitto över uttaget