Tjeckiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
nula
Siffra
unu
jedna
Siffra
du
dva
Siffra
tri
tři
Siffra
kvar
čtyři
Siffra
kvin
pět
Siffra
ses
šest
Siffra
sep
sedm
Siffra
ok
osm
Siffra
naŭ
devět
Siffra
dek
deset
Siffra
dek unu
jedenáct
Siffra
dek du
dvanáct
Siffra
dek tri
třináct
Siffra
dek kvar
čtrnáct
Siffra
dek kvin
patnáct
Siffra
dek ses
šestnáct
Siffra
dek sep
sedmnáct
Siffra
dek ok
osmnáct
Siffra
dek naŭ
devatenáct
Siffra
dudek
dvacet
Siffra
tridek
třicet
Siffra
kvardek
čtyřicet
Siffra
kvindek
padesát
Siffra
sesdek
šedesát
Siffra
sepdek
sedmdesát
Siffra
okdek
osmdesát
Siffra
naŭdek
devadesát
Siffra
cent
sto
Siffra
miliono
milión
Siffra
miliardo
miliarda
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Ĉu vi akceptas ___?
Přijímáte ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkartojn?
... kreditní karty?
betalningsmetod
... debitkartojn?
... debetní karty?
betalningsmetod
... kontanton?
... hotovost?
betalningsmetod
... ĉekojn?
... šeky?
betalningsmetod
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Zadejte Váš PIN kód.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retiri monon
Vybrat peníze
Alternativ då du vill ta ut pengar
Konfirmi
Potvrdit
Bekräfta ett val
Nuligi
Zrušit
Avbryt en handling
Elektu kvanton
Vybrat částku
Välj hur stor summa du vill ta ut
Ĉu vi volas kvitancon?
Chcete účtenku?
Få ett kvitto över uttaget