Rumänska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
zero
Siffra
unu
unu
Siffra
du
doi
Siffra
tri
trei
Siffra
kvar
patru
Siffra
kvin
cinci
Siffra
ses
șase
Siffra
sep
șapte
Siffra
ok
opt
Siffra
naŭ
nouă
Siffra
dek
zece
Siffra
dek unu
unsprezece
Siffra
dek du
doisprezece
Siffra
dek tri
treisprezece
Siffra
dek kvar
paisprezece
Siffra
dek kvin
cincisprezece
Siffra
dek ses
șaisprezece
Siffra
dek sep
șaptesprezece
Siffra
dek ok
optsprezece
Siffra
dek naŭ
nouăsprezece
Siffra
dudek
douăzeci
Siffra
tridek
treizeci
Siffra
kvardek
patruzeci
Siffra
kvindek
cincizeci
Siffra
sesdek
șaizeci
Siffra
sepdek
șaptezeci
Siffra
okdek
optzeci
Siffra
naŭdek
nouăzeci
Siffra
cent
sută
Siffra
miliono
milion
Siffra
miliardo
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Ĉu vi akceptas ___?
Acceptați __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkartojn?
... carduri de credit?
betalningsmetod
... debitkartojn?
... carduri de debit imediat?
betalningsmetod
... kontanton?
... numerar?
betalningsmetod
... ĉekojn?
... cecuri?
betalningsmetod
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Aș dori să schimb niște bani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Introduceți codul PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retiri monon
Retrageți numerar
Alternativ då du vill ta ut pengar
Konfirmi
Confirmare
Bekräfta ett val
Nuligi
Anulează
Avbryt en handling
Elektu kvanton
Alegeți suma
Välj hur stor summa du vill ta ut
Ĉu vi volas kvitancon?
Doriți o chitanță?
Få ett kvitto över uttaget