Portugisiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
zero
Siffra
unu
um
Siffra
du
dois
Siffra
tri
três
Siffra
kvar
quatro
Siffra
kvin
cinco
Siffra
ses
seis
Siffra
sep
sete
Siffra
ok
oito
Siffra
naŭ
nove
Siffra
dek
dez
Siffra
dek unu
onze
Siffra
dek du
doze
Siffra
dek tri
treze
Siffra
dek kvar
quatorze
Siffra
dek kvin
quinze
Siffra
dek ses
dezesseis
Siffra
dek sep
dezessete
Siffra
dek ok
dezoito
Siffra
dek naŭ
dezenove
Siffra
dudek
vinte
Siffra
tridek
trinta
Siffra
kvardek
quarenta
Siffra
kvindek
cinquenta
Siffra
sesdek
sessenta
Siffra
sepdek
setenta
Siffra
okdek
oitenta
Siffra
naŭdek
noventa
Siffra
cent
cem
Siffra
miliono
milhão/milhões
Siffra
miliardo
bilhão/bilhões
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Ĉu vi akceptas ___?
Você aceita ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkartojn?
... cartões de crédito?
betalningsmetod
... debitkartojn?
... cartões de débito?
betalningsmetod
... kontanton?
... dinheiro em espécie?
betalningsmetod
... ĉekojn?
... cheque?
betalningsmetod
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Digite sua senha.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retiri monon
Sacar dinheiro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Konfirmi
Confirmar
Bekräfta ett val
Nuligi
Cancelar
Avbryt en handling
Elektu kvanton
Selecionar quantia
Välj hur stor summa du vill ta ut
Ĉu vi volas kvitancon?
Você quer o recibo?
Få ett kvitto över uttaget