Polska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
zero
Siffra
unu
jeden
Siffra
du
dwa
Siffra
tri
trzy
Siffra
kvar
cztery
Siffra
kvin
pięć
Siffra
ses
sześć
Siffra
sep
siedem
Siffra
ok
osiem
Siffra
naŭ
dziewięć
Siffra
dek
dziesięć
Siffra
dek unu
jedenaście
Siffra
dek du
dwanaście
Siffra
dek tri
trzynaście
Siffra
dek kvar
czternaście
Siffra
dek kvin
piętnaście
Siffra
dek ses
szesnaście
Siffra
dek sep
siedemnaście
Siffra
dek ok
osiemnaście
Siffra
dek naŭ
dziewiętnaście
Siffra
dudek
dwadzieścia
Siffra
tridek
trzydzieści
Siffra
kvardek
czterdzieści
Siffra
kvindek
pięćdziesiąt
Siffra
sesdek
sześćdziesiąt
Siffra
sepdek
siedemdziesiąt
Siffra
okdek
osiemdziesiąt
Siffra
naŭdek
dziewięćdziesiąt
Siffra
cent
sto
Siffra
miliono
milion
Siffra
miliardo
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Ĉu vi akceptas ___?
Czy można płacić ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkartojn?
... kartą kredytową?
betalningsmetod
... debitkartojn?
... kartą debetową?
betalningsmetod
... kontanton?
... gotówką?
betalningsmetod
... ĉekojn?
... czekiem?
betalningsmetod
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Podaj PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retiri monon
Wypłata gotówki
Alternativ då du vill ta ut pengar
Konfirmi
Akceptuj
Bekräfta ett val
Nuligi
Anuluj
Avbryt en handling
Elektu kvanton
Wybierz kwotę
Välj hur stor summa du vill ta ut
Ĉu vi volas kvitancon?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Få ett kvitto över uttaget