Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
zero
Siffra
unu
uno
Siffra
du
due
Siffra
tri
tre
Siffra
kvar
quattro
Siffra
kvin
cinque
Siffra
ses
sei
Siffra
sep
sette
Siffra
ok
otto
Siffra
naŭ
nove
Siffra
dek
dieci
Siffra
dek unu
undici
Siffra
dek du
dodici
Siffra
dek tri
tredici
Siffra
dek kvar
quattordici
Siffra
dek kvin
quindici
Siffra
dek ses
sedici
Siffra
dek sep
diciassette
Siffra
dek ok
diciotto
Siffra
dek naŭ
diciannove
Siffra
dudek
venti
Siffra
tridek
trenta
Siffra
kvardek
quaranta
Siffra
kvindek
cinquanta
Siffra
sesdek
sessanta
Siffra
sepdek
settanta
Siffra
okdek
ottanta
Siffra
naŭdek
novanta
Siffra
cent
cento
Siffra
miliono
milione
Siffra
miliardo
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Ĉu vi akceptas ___?
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkartojn?
... carte di credito?
betalningsmetod
... debitkartojn?
... carte di addebito?
betalningsmetod
... kontanton?
... contante?
betalningsmetod
... ĉekojn?
... assegni?
betalningsmetod
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retiri monon
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Konfirmi
Conferma
Bekräfta ett val
Nuligi
Cancella
Avbryt en handling
Elektu kvanton
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
Ĉu vi volas kvitancon?
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget