Ungerska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
nulla
Siffra
one
egy
Siffra
two
kettő
Siffra
three
három
Siffra
four
szám
Siffra
five
öt
Siffra
six
hat
Siffra
seven
hét
Siffra
eight
nyolc
Siffra
nine
kilenc
Siffra
ten
tíz
Siffra
eleven
tizenegy
Siffra
twelve
tizenkettő
Siffra
thirteen
tizenhárom
Siffra
fourteen
tizennégy
Siffra
fifteen
tizenöt
Siffra
sixteen
tizenhat
Siffra
seventeen
tizenhét
Siffra
eighteen
tizennyolc
Siffra
nineteen
tizenkilenc
Siffra
twenty
húsz
Siffra
thirty
harminc
Siffra
forty
negyven
Siffra
fifty
ötven
Siffra
sixty
hatvan
Siffra
seventy
hetven
Siffra
eighty
nyolcvan
Siffra
ninety
kilencven
Siffra
hundred
száz
Siffra
million
millió
Siffra
billion
billió
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
Elfogadnak _____?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
...hitelkártyát?
betalningsmetod
... debit cards?
...kártyát?
betalningsmetod
... cash?
...készpénzt?
betalningsmetod
... checks?
...csekket?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
Szeretnék pénzt váltani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
Írja be a PIN kódot.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
Pénzfelvétel
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
Megerősítés
Bekräfta ett val
Cancel
Törlés
Avbryt en handling
Select amount
Összeg kiválasztása.
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
Szeretne számlát kapni?
Få ett kvitto över uttaget