Turkiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
sıfır
Siffra
one
bir
Siffra
two
iki
Siffra
three
üç
Siffra
four
dört
Siffra
five
beş
Siffra
six
altı
Siffra
seven
yedi
Siffra
eight
sekiz
Siffra
nine
dokuz
Siffra
ten
on
Siffra
eleven
onbir
Siffra
twelve
oniki
Siffra
thirteen
onüç
Siffra
fourteen
ondört
Siffra
fifteen
onbeş
Siffra
sixteen
onaltı
Siffra
seventeen
onyedi
Siffra
eighteen
onsekiz
Siffra
nineteen
ondokuz
Siffra
twenty
yirmi
Siffra
thirty
otuz
Siffra
forty
kırk
Siffra
fifty
elli
Siffra
sixty
atmış
Siffra
seventy
yetmiş
Siffra
eighty
seksen
Siffra
ninety
doksan
Siffra
hundred
yüz
Siffra
million
milyon
Siffra
billion
milyar
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
__ kabul ediyor musunuz?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
... kredi karı?
betalningsmetod
... debit cards?
... vadesiz hesap kartı?
betalningsmetod
... cash?
... peşin?
betalningsmetod
... checks?
... çek?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
Pin kodunu gir.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
Para çek
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
Onayla
Bekräfta ett val
Cancel
İptal
Avbryt en handling
Select amount
Miktarı seç
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
Fiş istiyor musunuz?
Få ett kvitto över uttaget