Tjeckiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
nula
Siffra
one
jedna
Siffra
two
dva
Siffra
three
tři
Siffra
four
čtyři
Siffra
five
pět
Siffra
six
šest
Siffra
seven
sedm
Siffra
eight
osm
Siffra
nine
devět
Siffra
ten
deset
Siffra
eleven
jedenáct
Siffra
twelve
dvanáct
Siffra
thirteen
třináct
Siffra
fourteen
čtrnáct
Siffra
fifteen
patnáct
Siffra
sixteen
šestnáct
Siffra
seventeen
sedmnáct
Siffra
eighteen
osmnáct
Siffra
nineteen
devatenáct
Siffra
twenty
dvacet
Siffra
thirty
třicet
Siffra
forty
čtyřicet
Siffra
fifty
padesát
Siffra
sixty
šedesát
Siffra
seventy
sedmdesát
Siffra
eighty
osmdesát
Siffra
ninety
devadesát
Siffra
hundred
sto
Siffra
million
milión
Siffra
billion
miliarda
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
Přijímáte ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
... kreditní karty?
betalningsmetod
... debit cards?
... debetní karty?
betalningsmetod
... cash?
... hotovost?
betalningsmetod
... checks?
... šeky?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
Zadejte Váš PIN kód.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
Vybrat peníze
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
Potvrdit
Bekräfta ett val
Cancel
Zrušit
Avbryt en handling
Select amount
Vybrat částku
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
Chcete účtenku?
Få ett kvitto över uttaget