Svenska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
noll
Siffra
one
ett
Siffra
two
två
Siffra
three
tre
Siffra
four
fyra
Siffra
five
fem
Siffra
six
sex
Siffra
seven
sju
Siffra
eight
åtta
Siffra
nine
nio
Siffra
ten
tio
Siffra
eleven
elva
Siffra
twelve
tolv
Siffra
thirteen
tretton
Siffra
fourteen
fjorton
Siffra
fifteen
femton
Siffra
sixteen
sexton
Siffra
seventeen
sjutton
Siffra
eighteen
arton
Siffra
nineteen
nitton
Siffra
twenty
tjugo
Siffra
thirty
trettio
Siffra
forty
fyrtio
Siffra
fifty
femtio
Siffra
sixty
sextio
Siffra
seventy
sjuttio
Siffra
eighty
åttio
Siffra
ninety
nittio
Siffra
hundred
hundra
Siffra
million
miljon
Siffra
billion
miljard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
Accepterar ni ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
... kreditkort?
betalningsmetod
... debit cards?
... betalkort/debitkort?
betalningsmetod
... cash?
... kontanter?
betalningsmetod
... checks?
... checkar?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
Jag skulle vilja växla lite pengar.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
Slå in din pinkod.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
Ta ut pengar
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
Bekräfta
Bekräfta ett val
Cancel
Avbryt
Avbryt en handling
Select amount
Välj summa
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
Vill du ha kvitto?
Få ett kvitto över uttaget